Topný systém vyrábějící elektřinu
Výběr jazyka |
  • CZE
  • ENG

Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem

Vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody kombinovaný s výrobou elektřiny, určený pro bytové domy, hotely, penziony, veřejné budovy i průmyslové objekty menší a střední velikosti.

Co je to mikrokogenerace?

Termínem mikrokogenerace označujeme proces kombinované výroby elektřiny a tepla pomocí zařízení - tzv. mikrokogeneračních jednotek, jejichž elektrický výkon nepřesahuje 30 kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

Kde se mikrokogenerace vyplatí?

  • Nadstandardní rodinné domy, bytové domy, hotely, penziony, ubytovny, internáty
  • Nemocnice, kliniky, domovy pro seniory, ústavy sociální péče
  • Rehabilitační centra, lázeňská zařízení, kryté bazény, akvaparky
  • Školy, restaurace, administrativní budovy, obchodní domy a hypermarkety
  • Potravinářské, textilní, strojírenské a jiné průmyslové podniky
  • Zemědělské podniky, bioplynové stanice, skleníky, čističky odpadních vod, skládky

Proč Stirlingův motor?

Princip Stirlingova motoru je založen na ohřevu a expanzi pracovního plynu a využití tlakové diference k dosažení rotačního pohybu. Narozdíl od konvenčních spalovacích motorů je pracovní cyklus Stirlingova motoru uzavřený a ke spalování dochází mimo válce. Takové řešení přináší řadu výhod, díky kterým Stirlingův motor v mnoha ohledech vyniká.

Je vysoce odolný proti opotřebení

Externí spalování chrání vnitřní součásti Stirlingova motoru proti kontaminaci spalinami a nedochází tak k jejich nadměrnému opotřebení. Stirlingův motor je proto téměř bezúdržbový, má velmi dlouhou životnost a několikanásobně delší servisní interval než konvenční typy motorů.

Je šetrný k životnímu prostředí

V porovnání s konvenčními plynovými motory, vybavenými katalyzátorem a lambda sondou, jsou u Stirlingova motoru hodnoty emisí CO a NOx zcela minimální a dalece předbíhají i ty nejpřísnější současné limity. Uhlovodíky nejsou u Stirlingova motoru produkovány téměř žádné.

Je nenáročný na kvalitu paliva

Stirlingův motor je díky externímu spalování velice nenáročný na kvalitu paliva. Je tolerantní k nečistotám, vlhkosti i velmi nízkému obsahu metanu, což umožňuje spalování bioplynu nebo skládkového plynu přímo z fermentační nádrže bez nutnosti dodatečného čištění.

Je tichý a stabilní

Stirlingův motor se od konvenčních spalovacích motorů liší mimo jiné absencí zapalování, vstřikování a některých mechanických součástí jako jsou ventily a vačkové hřídele. Vyznačuje se proto velmi tichým a vyrovnaným chodem bez nežádoucích vibrací.

Kogenerační systém se Stirlingovým motorem vyrábí energii i z velmi nekvalitního skládkového plynu

15.08.2014Využití odpadů uložených na skládkách TKO k výrobě energie není nic nového. Kvalita skládkového plynu však nebývá příliš vysoká, koncentrace metanu se postupně snižuje a když plyn degraduje pod určitou úroveň, stává se coby palivo pro běžné spalovací motory nepoužitelným. Unikátním řešením je kogenerační modul Cleanergy se Stirlingovým motorem, který je zvláště vhodný pro starší skládky, kde je obsah metanu v bioplynu většinou ...

Zasílání novinek e-mailem

Chcete být pravidelně informováni o našich produktech a novinkách? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a přihlašte se k odběru newsletterů.